Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. О. І. Брусиловської, В. А. Дубовика, І. М. Коваля. – Одеса : Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020.

Перспективи розвитку політики ЄС: глобальні та регіональні виміри : монографія / колектив авторів; за заг. ред. О. І. Брусиловської, І. М. Коваля. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019.

Міжнародні відносини та зовнішня політика в еру «пост-правди», ред. О. Брусиловська. Kиїв: Вадекс, 2018.

Стратегічна культура та зовнішня політика України : монографія / за заг. редакцією І. М. Коваля, О. І. Брусиловської,В. А. Дубовика. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 264 с.

Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Інститут соціальних наук; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Колектив авторів, за заг. ред. І.М. Коваля, О.І. Брусиловської. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 412 с.

Євроатлантична інтеграція України: глобальний та регіональний виміри : Збірник аналітичних матеріалів / ІСН ОНУ імені І.І.Мечникова; І.М. Коваль (керівник автор. кол.), С.В. Глебов, В.А. Дубовик та ін.; за ред. І.М. Коваля. – Одеса: Астропринт, 2008. – 144 с.

Європейська інтеграція та процеси внутрішньої трансформації: українські перспективи та португальський досвід / Під ред. Дубовика В.А. та Родрігеша Л.Н. – Одеса: Астропринт, 2011.