Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Інститут соціальних наук; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Колектив авторів, за заг. ред. І.М. Коваля, О.І. Брусиловської. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 412 с.

Колективна монографія репрезентує нові наукові тренди, визначені на основі компаративного вивчення політичної думки щодо змін у міжнародних відносинах в умовах глобальних трансформацій. По-перше, аналіз особливостей багатополярної системи міжнародних відносин порівняно з попередньою біполярною; по- друге, швидкий розвиток конфліктології з акцентом наукових досліджень на проблемі врегулювання конфліктів; по-третє, дослідження феномену «нового регіоналізму»; по-четверте, аналіз специфіки впливу ядерного чинника на сучасну систему міжнародних відносин.

Завантажити монографію