Центр міжнародних досліджень представляє Одеський національний університет імені І.І. Мечникова в рамках проекту " Eurasia Peace Studies Exchange 2020". Цей проект було започатковано в 2017 році Центром досліджень миру факультету гуманітарних та соціальних наук і освіти Арктичного університету Норвегії (м. Тромсо).

Він фінансується Норвезьким центром міжнародного співробітництва у галузі освіти.

Центр міжнародних досліджень представляє Одеський національний університет імені І.І. Мечникова в рамках проекту Erasmus+ "Переосмислення регіональних досліджень: Балтійсько-Чорноморське сполучення" (586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP).

Учасники проекту: Університет м. Тарту (Естонія), координатор проекту, Університет Адама Міцкевича в Познані (Польща), Університет Лунда (Швеція), Університет Вітаутаса Магнуса (Литва), Львівський національний університет імені Івана Франка (національний координатор), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова та Маріупольський державний університет.

Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства

Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства (ATHENA) 2012-2015 530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR

http://www.athena-tempus.eu

Мета та завдання проекту:

Зробити внесок у розвиток та реформування систем вищої освіти у сусідніх зі сходу партнерських країнах (Вірменія, Молдова та Україна), а також покращити їх якість і відповідність та посилити їх конвергенцію з розробками ЄС. Як структурний захід, проект сплановано таким чином, щоб підтримати процеси структурного реформування та розробку стратегічних напрямків на національних рівнях.

Спільний проект ТЕМПУС - Реформа навчальних програм (JPCR) - 2012-3004/001/001

530391-2012-SI-JPCR, Законодавче забезпечення Європейської Політики Сусідства та належне врядування (EUNEG) 2012-2015

http://tempus-euneg.eu/

Цілі EUNEG

Розробка навчального плану з ECTS-кредитами і визнанням диплому, впровадження сучасних методик навчання на основі досліджень та активної участі студентів, придбання електронного обладнання та створення дослідницьких лабораторій в університеті країни-партнера, підготовка викладачів та адміністративного персоналу, розробка навчальних програм курсів, в тому числі з методикою викладання, обов’язками студентів і відповідною літературою, сприяння мобільності викладачів і студентів, організація та забезпечення сучасною літературою бібліотеки EUNEG як ядро інформаційного пункту країни-партнера ЄС, створення в університеті країни-партнера структуру, яка буде контролювати реалізацію та тривалість результатів проекту