Центр міжнародних досліджень представляє Одеський національний університет імені І.І. Мечникова в рамках проекту Erasmus+ "Переосмислення регіональних досліджень: Балтійсько-Чорноморське сполучення" (586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP).

Учасники проекту: Університет м. Тарту (Естонія), координатор проекту, Університет Адама Міцкевича в Познані (Польща), Університет Лунда (Швеція), Університет Вітаутаса Магнуса (Литва), Львівський національний університет імені Івана Франка (національний координатор), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова та Маріупольський державний університет.

Головна мета проекту - сприяти розвитку вищої освіти в Україні та допомогти університетам відповідати найвищим стандартам освіти. Крім того, проект спрямований на інтернаціоналізацію та розвиток регіональної співпраці між університетами шляхом задоволення їх потреб у всебічних знаннях у галузі міжнародних відносин та регіональних досліджень. Це дозволить розвинути потенціал вищої освіти у країнах, що не є членами ЄС, та інтегрувати українських партнерів у систему освіти Європейського Союзу.