Бібліотека Центру міжнародних досліджень - сучасна бібліотека, яка включає в себе унікальні зібрання робіт провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників, якіз аймаються вивченням світових процесів, тенденцій сучасних міжнароднихвідносин і систем, а також іншими різноманітними аспектам міждержавних відносин.

Фонд бібліотеки включає в себе ресурси в конкретних сферах (в першу чергу соціально-політичні науки) на декількох мовах і по різних політико-географічних регіонах.

Предметно-орієнтована бібліотека Центру включає в себе такі категорії літератури, як: Теорія міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Африка, Близький Схід, Європейський Союз, держави Пост-Радянського простору та Чорноморсько-Каспійський регіону, Сполучені Штати Америки, регіон Латинської Америки, зовнішня і внутрішня політика України, історія становлення та розвитку Української державності, історія та історіографія міжнародних відносин.

Також представлені спеціалізована збірка відеозаписів, рідкісних книг, широкий спектр першоджерел, біографічної літератури і спогадів різних політичних діячів, літератури з країнознавства, газет, журналів та інших видіввидань у галузі міжнародної політики, міждержавних відносин, зовнішньоїполітики, економіки та політології.

Матеріали вибираються науковими співробітниками Центру з досвідом досліджень у конкретних областях, якіз науково-дослідною діяльністю при Одеському Національному Університеті імені І.І. Мечникова.