9 грудня 2016 року відбувся круглий стіл, присвячений 450-й річниці Нідерландської революції та 240-й річниці Американської революції, організований кафедрою міжнародних відносин Інституту соціальних наук та кафедрою нової та новітньої історії Історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова.

З вітальними промовами виступили директор Інституту соціальних наук к.іст.н. Віктор Глебов, завідуюча кафедри міжнародних відносин д. політ.н., професор Ольга Брусиловська та завідувач кафедри нової та новітньої історії д.іст.н., професор Олег Дьомін.

Професор О. Дьомін зазначив, що ще в рамках Новоросійського університету існував напрямок з вивчення революцій. У радянські часи Одеський державний університет був єдиним ВНЗ, в якому цілеспрямовано досліджували причини революцій, проводили всесоюзні конференції.

Даний круглий стіл є продовженням традицій з акцентом на те, як революції впливають на історію окремих держав та регіонів, а також на міжнародні відносини.

Ірина Максименко та Денис Кузьмін брали участь в цьому заході.

У своєму виступі І. Максименко зосередила увагу на ідеях Американської революції, які в контексті Революції гідності і сьогодні залишаються актуальними.

Д. Кузьмін у своєму виступі розглянув витоки ідей європейської єдності у нідерландській політичній думці, зокрема в працях Еразма Роттердамського, Гуго Гроція та Бенедикта Спінози.