Євроатлантична інтеграція України: глобальний та регіональний виміри : Збірник аналітичних матеріалів / ІСН ОНУ імені І.І.Мечникова; І.М. Коваль (керівник автор. кол.), С.В. Глебов, В.А. Дубовик та ін.; за ред. І.М. Коваля. – Одеса: Астропринт, 2008. – 144 с.

В нашій країні триває складний процес пошуку консенсусу серед політичних еліт і в широких колах суспільства щодо оптимальної моделі забезпечення національної безпеки України. Дискусія точиться навколо визначення відповідних форматів та засобів, що могли б убезпечити державу від наявних та потенційних загроз.

Одним із найбільш дискусійних питань залишається перспектива можливого вступу України до НАТО. Курс на вступ до Альянсу є законодавчо оформленим відповідним чином, але це не спиняє дебатів, які за умов політичної нестабільності та багатьох політичних кампаній призводять до загрози поглиблення розбіжностей у суспільстві, закріплення непорозуміння тощо.

Одна з головних причин такої ситуації — вкрай низький рівень обізнаності громадян про суть євроатлантичної інтеграції, потенційні переваги для країни від вступу до Альянсу. В той же час поширюються штучні та необ’єктивні негативні стереотипи щодо НАТО.

Перший блок матеріалів збірника присвячено аналізу загальних процесів у сфері глобальної безпеки, що відбулися у період після закінчення «холодної війни». Зокрема, увага приділяється тенденціям у розвитку постбіполярної міжнародної системи, впливу глобалізації та, власне, ролі євроатлантичного співтовариства. У другому розділі йдеться про окремий регіональний вимір міжнародної безпеки. Дійсно, великий інтерес викликає розгляд ролі НАТО у Великому Чорноморському регіоні. Нарешті, третя частина збірника розглядає саме відносини нашої держави з НАТО, містить міркування щодо місця України у системі євроатлантичної безпеки. Також тут знаходиться аналіз результатів вивчення суспільної думки Одеського регіону з наведених вище питань.