Перспективи розвитку політики ЄС: глобальні та регіональні виміри : монографія / колектив авторів; за заг. ред. О. І. Брусиловської, І. М. Коваля. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019.

У монографії досліджено перспективи розвитку політики СС через її окремі регіональні та глобальні виміри (політику щодо східноєвропейських країн, РФ, МЕРКОСУР, Сирії, США, СПБО, РСМД, посередництва та миротворчості). За останні роки вплив СС збільшився, водночас зріс скептицизм щодо його подальшого розширення. Віддалення ЄС від США, залучення ЄС до процесів «Арабської весни» та погіршення відносин Росії й ЄС зменшило його зовнішньополітичні .можливості. Національні інтереси окремих країн-членів досі переважають; найближчим часом збережеться статус-кво, допоки ЄС не завершить внутрішні перетворення, що дозволить йому чіткіше окреслити свою позицію в системі міжнародних відносин.
Видання призначено для всіх, хто цікавиться міжнародними відносинами - від студентів до експертів.

Завантажити повний текст