Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. О. І. Брусиловської, В. А. Дубовика, І. М. Коваля. – Одеса : Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020.

У монографії досліджено проблеми Чорноморського регіону й зроблено висновок щодо набуття поняттям ЧР суто географічного сенсу; для країн ЧР більше значення має приналежність до підсистем (РПК, НСЄ, ЦСЄ та ПСЄ), аніж до системи ЧР. Поясненням є ступень зростаючої небезпеки у відносинах країн-сусідів; множинність вузлів протиріч негативно впливає на малі країни регіону. Дисфункція ЧР об’єктивно впливає на дисфункцію української політики. У перспективі розвиток регіону визначатимуть Туреччина та Росія, які будуть тим більш успішними, чим менш узгодженою буде політика ЄС та НАТО. У цих умовах сценарій співпраці Туреччини та Китаю може стати найбільш прийнятним для більшості чорноморських акторів.
Видання призначено для всіх, хто цікавиться міжнародними відносинами – від студентів до експертів.

Завантажити повний текст