18 вересня цього року в приміщенні конференц-залу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулася зустріч з представниками Інституту Соціології Академії Суспільних Наук КНР. Ініціатором зустрічі виступила кафедра політології ІСН ОНУ, яку підтримали ректор Одеського національного університету професор І.М. Коваль і директор ІСН доцент В.В. Глєбов

В ході зустрічі було організовано «круглий стіл» на тему "Нові виклики та нові можливості: соціальні зміни в кризову епоху". З вітальним словом виступили ректор ОНУ, професор І.М. Коваль та директор Інституту соціології Академії Суспільних наук КНР, професор Чен Гуанчжін.

Модератором "круглого столу" був завідувач кафедри політології ІСН ОНУ ім. І.І. Мечникова доктор філосовських наук, професор В.В. Попков

З китайської сторони виступили:

  • Керівник делегації доктор наук, професор Чен Гуанчжін, директор Інституту соціології АОН КНР. Тема його виступу: «Визначна зміна моделі соціального розвитку в Китаї: від кількісно-орієнтованої до якісно-орієнтованої»;

 • доктор наук, професор Лі Чуньлінь, керівник секції молодіжних досліджень. Тема її виступу: «Новий тип розшарування між міською та сільською молоддю в Китаї»;
 • доктор наук, доцент Сяо Лінь, керівник секції комунальних досліджень Інституту соціології АОН КНР. Тема його виступу «Багатовимірна диференціація міських об'єднань»;
 • доктор наук, професор Фан Пінг . Тема виступу: «Стратифікаційна диференціація китайського селянства».

З української сторони виступили:

 • доктор економічних наук, професор Сергій Якубовський, завідувач кафедри міжнародної економіки Інституту математики, економіки, менеджменту. Тема виступу: «Джерела успішних економічних реформ в Китаї: Уроки для України»;
 • кандидат політичних наук, доцент Сергій Глєбов, керівник відділення міжнародних відносин Інституту соціальних наук ОНУ. Тема виступу: "Глобальні та регіональні виклики безпеці України та всього світу в умовах «холодної війни» №2";
 • Юрій Ніколаєв, заступник завідувача кафедри міжнародної економіки Інституту математики, економіки, менеджменту. Тема виступу «Старий індустріальний регіон в Китаї та кластерна концепція його інноваційного розвитку».

Були також підготовлені повідомлення:

 • Шабанов Михайло, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ОНУ «Демократизація і традиціоналізм: баланс і політичні пріоритети в сучасному суспільстві»;
 • Борисов Михайло, старший викладач кафедри міжнародної економіки Інституту математики, економіки, менеджменту: «Історичний досвід аграрних реформ - реформа Петра Столипіна»;
 • Дмитро Єршов, аспірант кафедри міжнародної економіки Інституту математики, економіки, менеджменту «Основні риси енергетичної економії в Китаї».

В ході дискусії китайські колеги поділилися своїм досвідом зменшення соціальної напруги у суспільстві. Окремої уваги заслуговує традиційна нерівність між жителями, що мають офіційний статус жителя села та міста. Як зазначила Ли Чуньлинь, ця проблема гостро постала перед сучасною китайською молоддю, що складає близько 70% населення. Так, при міграції з села до міста молоді люди залишають за собою статус, що отримали від батьків і надалі передають його дітям. Також активно обговорювалися питання переходу сільських господарств до фермерського формату ведення бізнесу.

Українські експерти також проаналізували китайський досвід та запропонували на його основі план по-шагового реформування України. Також у виступі С. Глебова був розкритий ширший контекст глобальних та регіональних загроз у зв'язку з російською військовою агресією.

Обидві сторони відзначили важливість двосторонніх контактів та корисність обміну досвідом задля подолання основних викликів, що постали перед нашими країнами у різних сферах.